Home » ביטוח סיעודי » ביטוח סיעודי קבוצתי-קולקטיבי

ביטוח סיעודי קבוצתי-קולקטיבי

ביטוח סיעודי קבוצתי-קולקטיביביטוח סיעודי קבוצתי או קולקטיבי, הוא ביטוח סיעודי שנרכש בדרך כלל דרך אחת מארבע קופות החולים, או דרך וועד עובדים, ארגון כלשהו או קיבוץ.

מדוע ביטוח סיעודי קבוצתי?

ביטוח סיעודי קבוצתי נרכש לרוב על ידי מעסיקים ותאגידים גדולים למען העובדים ובמקרים רבים מותאם לסוג הקבוצה ולסוג האוכלוסייה המרכיבה את הקבוצה. הסיבה בגללה אנשים רבים פונים לביטוח קבוצתי, היא שסכומי הפרמיה החודשית המשולמים לביטוח נמוכים יחסית לביטוחים פרטיים, אך החיסרון הגדול של ביטוחים קבוצתיים הוא שהם מוגבלים בזמן, בדרך כלל לתקופה של 3 עד 5 שנים.

הקבוצתיים של קופות החולים

הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים שמציעות קופות החולים, ניתנים דרך חברות ביטוח פרטיות כחלק מהביטוחים המשלימים שניתנים בנוסף לביטוח הבריאות הבסיסי. יתרון אחד ברור ברכישה של ביטוח סיעודי קבוצתי דרך ארגון גדול או וועד עובדים, הוא שהמבוטחים לא נדרשים למלא ולחתום על הצהרת בריאות, מה שמונע מהביטוח לסרב לשלם למבוטח את כספי הפיצוי.

בביטוחים סיעודיים פרטיים מבוטחים נדרשים למלא הצהרות בריאות על מצב רפואי בעבר ובהווה ובמקרים רבים חברת הביטוח יכולה לסרב לשלם את כספי הביטוח, עקב טענה כי מצבו הסיעודי של המבוטח נגרם עקב מצב רפואי קודם, אשר היה ידוע בעת החתימה על הפוליסה. בביטוח סיעודי קבוצתי חברת הביטוח לא יכולה למנוע ממבוטח את כספי הביטוח, משום שזה לא נדרש להגיש הצהרת בריאות מעולם.

להבנת המושגים כמו הצהרת בריאות, פיצוי וכו', בקרו במילון המושגים לביטוח סיעודי שהכנו עבורכם.

מדוע לא ביטוח קבוצתי?

החיסרון הגדול של הביטוח הסיעודי הקבוצתי, שהוא המגבלה בזמן, יכול להיות בעיה אמיתית בייחוד למבוטחים מבוגרים אשר מוצאים את עצמם לאחר תקופת הביטוח, כאשר אינם מכוסים וחברות ביטוח רבות לא מסכימות לבטח אותם, עקב מצב רפואי או גיל מתקדם.

בביטוחים קבוצתיים רבים לאחר תום תקופת הביטוח, 3 או 5 שנים, חברת הביטוח רשאית להחליט האם לחדש את הביטוח הקבוצתי או לא ומבוטחים אשר לא חודש עימם הביטוח, נאלצים למצוא פתרונות אחרים כמו רכישה של ביטוח סיעודי פרטי שהוא יקר יותר.

חיסרון נוסף של ביטוח סיעודי קבוצתי הוא שלרוב הכיסוי שהוא מעניק במקרה של מצב סיעודי מוגבל ולא תמיד מצליח לכסות אות ההוצאות הגבוהות של טיפול סיעודי. מרבית הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים מצליחים לכסות כ- 20 עד 30 אחוזים מן ההוצאות הסיעודיות, כך שהמבוטח נדרש לשלם סכומי כסף גבוהים על מטפלת סיעודית למרות שרכש ביטוח סיעודי קבוצתי.

בעקבות חיסרון זה מבוטחים רבים נדרשים לרכוש פוליסת ביטוח פרטית או פוליסת ביטוח משלים בנוסף לביטוח הקבוצתי, על מנת להבטיח שיוכלו לעמוד בתשלומי הביטוח הגבוהים ועל מנת להבטיח כיסוי גם לאחר תום תקופת הביטוח.

ככלל, ההמלצה היא לא להסתפק אך ורק בביטוח סיעודי קבוצתי ולבדוק באופן ספציפי איזו תמורה מקבלים בהתאם לתשלומים החודשיים וכך ניתן לדעת האם יש צורך ברכישה של פוליסת פרט נוספת, פוליסת ביטוח סיעודי משלים, או רכישה של ביטוח סיעודי פרטי. חשוב גם להבין כי הפוליסות הקבוצתיות אינן אחידות וחשוב לא לסמוך על המעסיק או הוועד דרכו רוכשים את הפוליסה ולדאוג לקרוא את הפוליסה על מנת להבין האם היא מתאימה למצבו הבריאותי והכלכלי של המבוטח.

כמו בכל פוליסת ביטוח סיעודי שרוכשים חשוב לברר האם סכום הפרמיה החודשית שתשולם קבועה או מתייקרת עם הגיל והאם גיל ההצטרפות משפיע על גובה הפיצוי החודשי, שיתקבל במקרה של מצב סיעודי. כמו כן, חשוב לברר האם קיימת תקופת אכשרה, כלומר כמה זמן עובר מרגע החתימה על הפוליסה ועד שהביטוח תקף בפועל ומהי תקופת ההמתנה. ובנוסף, חשוב לבדוק האם הביטוח מכסה טיפול בבית המטופל כמו גם אשפוז במוסד ייעודי כמו בית אבות סיעודי ומהם הקריטריונים המגדירים אדם כנמצא במצב סיעודי.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר