Home » עובדים זרים » הליך העסקת מטפלים זרים

הליך העסקת מטפלים זרים

מי זכאי להעסיק מטפל זר?

הליך העסקת מטפלים זריםהיתר העסקת עובד סיעודי זר ניתנת למי שעומד בקריטריונים הבאים:

 1. תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (64 עבור נשים ו67 עבור גברים).
 2. הקשיש נמצא זכאי לגמלת סיעוד.
 3. בביצוע מבחני התלות ADL שבוצעו על ידי המוסד לביטוח לאומי צבר הקשיש 4.5 נקודות או 4 נקודות והוא חי בגפו.
 4. מעל גיל 90, זכאי הקשיש להיתר גם אם צבר 4 נקודות והוא אינו חי בגפו.
 5. לא ניתן לקבל היתר במידה והקשיש שוהה במוסד סיעודי (בית חולים, בית אבות סיעודי וכו'), אלא אם כן במוסד לא ניתנים שירותי סיעוד או שהקשיש נמצא באשפוז יום בלבד.

במקרה בו הקשיש לא נמצא זכאי לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיו במבחן הכנסה, ולא בוצע לו מבחן תלות, יפנה באופן עצמאי ליחידה לביצוע מבחני תלות ולשלם אגרת בקשה, במידה ובמבחני התלות יצבור הקשיש את הניקוד המתאים, הוא יקבל זכאות להעסקת עובד זר.

תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת הסמך, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה, וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה. במקרים חריגים בהם אין עמידה בקריטריונים המצוינים יש להגיש בקשה לועדה הרפואית המייעצת ולצרף מסמכים רפואיים, חוות דעת סוציאליות וכל מסמך אשר יכול לעזור. לאחר עיון במסמכים יכולה הועדה להמליץ על הצורך בהעסקת עובד זר.

קיימות מספר סיבות חריגות להעסקת עובד זר, אדם אשר צבר במבחני התלות 2.5- 4 נקודות והוא:

 1. בעל פיגור אשר מתגורר עם הורה שגילו עולה על 70.
 2. מתגורר עם נכה נוסף בביתו.
 3. הורה ללמעלה משלושה ילדים שגילם מתחת ל16.
 4. חולה במחלה קשה, הזקוק להשגחה במשך רב היום.

בנוסף, ניתן לבקש העסקת שני עובדים זרים במקרה שבו דרושה השגחה צמודה וטיפול רצוף 24 שעות ביממה. אישור לכך יעשה על ידי ועדה רפואית בהצגת המסמכים המתאימים.

השלבים להעסקת מטפל זר

 1. הגשת בקשה לגמלת סיעוד – את הטפסים לבקשה ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי או על ידי עובד סוציאלי בבית החולים.
 2. הגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד זר – את הבקשה יש להגיש ליחידת הסמך של התמ"ת ולשלם אגרה בגובה 275 שקלים.
 3. בחירת מטפל – לאחר קבלת ההיתר יש לבחור מטפל סיעודי. חשוב להתאימו לצרכי הקשיש מבחינת שפה, גיל, ניסיון וכו'. בחירת המטפל נעשית דרך חברות סיעוד.
 4. הכשרת המטפלים – הכשרת המטפלים מבוצעת עוד בהיותם בארץ מולדתם וכוללת: בדיקות רפואיות (איידס, צהבת ועוד) ראיון אישי (נבדקת אמינות, אחריות, עמידה בלחץ פיזי ונפשי וכו') והכשרה של טיפול סיעודי במסגרת קורס.
 5. הזמנת המטפל ארצה – יש להגיע למשרד הפנים בכדי להזמין את המטפל הזר ארצה ולשלם אגרה בגובה 160 ₪. רק הקשיש או בן משפחה יכולים להגיע למשרד הפנים לצורך הגשת הבקשה. ויזת הכניסה לארץ נשלחת על ידי משרד הפנים לשגרירות הרלוונטית וחברת הסיעוד, האחראית על השמת העובד הזר, שולחת לו כרטיס טיסה.
 6. הגעה ארצה – המטפל נאסף משדה התעופה לבית הקשיש ועובר הדרכה לגבי מסגרת עבודתו, תנאי העסקתו וכו'. המשפחה רושמת את העובד בחברת הסיעוד ובכך מקבלת החזר כספי (לזכאי גמלת סיעוד).
 7. בקרת המטפל – באחריות חברת הסיעוד לבצע ביקורים תכופים של עובד סוציאלי בבית הקשיש לצורך בחינת שביעות רצונו של הקשיש והתאמתו של המטפל לצרכיו.
 8. בקרת המעסיק – על המעסיק לוודא כי הוא מקנה לעובד הזר את הזכויות המגיעות לו

מידע על קבלת היתר העסקה לעובד זר באופן מהיר>>>

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר