Home » עובדים זרים » אפשרויות המימון של מטפל זר

אפשרויות המימון של מטפל זר

גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי

אפשרויות המימון של מטפל זרבמסגרת חוק הסיעוד ניתנת לקשישים המתקשים בביצוע פעולות היומיום זכאות לסיעוד על ידי מטפלת על חשבון המוסד לביטוח לאומי. הזכאות נקבעת על פי התנאים הבאים:

 1. קשיש מעל גיל פרישה, תושב ישראל.
 2. הקשיש מתגורר בביתו או בדיור מוגן באופן עצמאי.
 3. היקף הכנסותיו של הקשיש לא עובר את תקרת השכר הממוצעת בשוק.
 4. הקשיש אינו מקבל אף קצבה אחרת מהביטוח הלאומי או המדינה.
 5. ביצוע מבחן תפקוד על ידי גורם מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי אשר קובע את מידת ההזדקקות לסיוע בביצוע פעולות כגון: אכילה, רחצה, טיפול בצרכים ועוד.

הזכאות משמעה קבלת גמלת סיעוד. היקף הגמלה יקבע ע"פ רמת התפקוד של הקשיש וכן רמת הכנסתו:

גמלה חלקית –
קשיש אשר נזקק לסיוע במידה רבה, זכאי לגמלה בהיקף של 9 ושלושת רבעי שעות בשבוע.

גמלה מלאה –
קשיש אשר תלוי לגמרי בסיוע או נזקק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלה בהיקף של 15 וחצי שעות בשבוע.

את גמלת הסיעוד מעביר המוסד לביטוח לאומי ישירות לחברות הסיעוד, אשר מספקות מטפלים לצורך סיעוד וסיוע. המטפל מגיע במסגרת היקף השעות המאושר ונותן סיוע בפעולות היומיומיות וכן טיפול במשק הבית. לצורך קבלת הגמלה יש להגיש טפסים לביטוח הלאומי בצירוף אישורים על הכנסות וקצבאות שונות, חוות דעת על המצב הרפואי של הקשיש וכן פירוט הקשיים התפקודיים של הקשיש.

ביטוח סיעודי של חברת ביטוח

בנוסף לגמלה של הביטוח הלאומי ישנה אפשרות של ביטוח סיעודי הניתן על ידי חברות הביטוח ומיועד למי שאינו עומד בתנאים של הביטוח הלאומי או למי שמעוניין בשירותי סיעוד מקיפים יותר מאלו אשר בסל שירותים של גמלת סיעוד. פוליסת הביטוח כוללת הסכם עם חברת הביטוח בעבור מימון שירותי סיעוד, במקרה הצורך, בכללם מימון מטפל זר.

קיימת פוליסה פרטית ופוליסה קבוצתית. במסגרת הפוליסה הפרטית ניתן ביטוח סיעודי כל עוד התשלום מוסדר כנדרש, במסגרת פוליסה קבוצתית הביטו ניתן למשך תקופה של מספר שנים (3-5 שנים בדרך כלל) כשלאחריה יש לחדש את החוזה מול חברת הביטוח.

ביטוח סיעודי "משלים" של קופת החולים

קופות החולים מציעים שירותי ביטוח סיעודיים אשר מחירם החודשי וגודל המימון במקרה של טיפול סיעודי משתנה מקופה לקופה. לרב הביטוח הסיעודי של קופת החולים אינו מקיף כמו ביטוח סיעודי של חברת הביטוח, בכך שהוא כולל מימון מופחת או מימון של פחות שירותים. בהתאם לכך, התשלום החודשי המשולם עבור ביטוח זה הוא נמוך יותר מביטוח בחברת ביטוח.

ניצולי שואה

ניצולי שואה אשר הוגדרו כזכאים לגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי, זכאים לתוספת בהיקף שעות הסיעוד הניתנת להם על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה, אשר הוקמה על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, במטרה לסייע לסיעוד ניצולי השואה בישראל.

לצורך כך יש להגיש טפסים בצירוף אישורים על פיצויים כניצול שואה, פירוט ותאריכים בהם שהה הקשיש עם פרוץ המלחמה וכן אישור מהביטוח הלאומי על היקף גמלת הסיעוד.

נכי צה"ל

נכי צה"ל זכאים למטפל במימון משרד הביטחון או המוסד לביטוח הלאומי. היקף שעות סיעוד נכי צה"ל נקבע על ידי ועדה רפואית. הסיוע הסיעודי מוענק על ידי חברת סיעוד המוגדרת כ"ספק מוכר" של משרד הביטחון. השירות כולל סיעוד בביצוע פעולות היומיום\ מתן שירותים רפואיים, מתן עזרה נפשית למי שסובל מפגיעה נפשית וכן סיוע בצרכים חברתיים.

עמותות וקרנות פרטיות

במקרה של קושי במציאת מימון לעובד סיעודי, ניתן לאתר עמותות וקרנות אשר מעניקות סיוע לקשישים חסרי יכולת בהתאם לקריטריונים כגון מצב כלכלי, ארץ המוצא, אזור מגורים וכו'.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מטפלים

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר