Home » עובדים זרים » נקודות זיכוי לעובד זר

נקודות זיכוי לעובד זר

על פי רשויות מס ההכנסה זכאים עובדים ישראלים לנקודות אשר מזכות את העובד מתשלום מלא של מס ההכנסה. הזכאות לנקודות אלה ניתנת על פי מצב משפחתי, מצב בריאות וכדומה. כל עובד ישראלי זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי במס מתוקף נקודות זיכוי לעובד זרהיותו תושב ישראל.

העובדים הזרים, מכיוון שאינם נחשבים לתושבי קבע בישראל, לא היו זכאים עד שנת 2006 לזיכוי זה. נטל המס עליהם היה גדול יותר מאשר על העובד הישראלי, באופן יחסי למשכורת אותה קיבל. בשנת 2006 עלה היטל העסקת עובד זר ל-10%, וכתוצאה מעלייה זו, רשויות המס פרסמו הוראה המורה על הטבת של נקודות זיכוי מס גם עבור עובדים זרים.

בין השנים 2003-2006 ניתנו 2.25 נקודות זיכוי לעובדים זרים. כלומר, עבור שנת המס 2006 חושב שכרם של העובדים בהתאם למספר נקודות הזיכוי ואילו עבור השנים 2003-2005 רשאים העובדים לבקש החזר עבור התשלום ששולם למס הכנסה בשנים אלה. הזכאות להחזר זה ניתנת לכל עובד זר אשר הועסק ושילם מס הכנסה בשנים הנ"ל. חשוב לציין כי אישה עובדת זרה זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי בשל חצי נקודה נוספת לה זכאית אישה על פי חוקי מס ההכנסה.

במידה והמעסיק בחר לשלם את שכר העובד הזר נטו ולשלם את המסים ישירות למס הכנסה, הזכאות לקבלת החזר עודף המס ששילם, היא שלו כמובן. התנאי לקבלת ההחזר הוא הצהרה למס הכנסה על תשלום נטו.

מרבית המעסיקים משלמים שכר נטו לעובד הזר ואינם מדווחים על כך, על כן הם אינם זכאים לקבלת החזר. העובד הזר זכאי לקבל את ההחזר במקרה זה או במידה והמעסיק לא ביקש את ההחזר. כך יוכל העובד הזר להרוויח הן משכורת נטו והן החזר כספי ממס הכנסה. במידה והעסקתם עובד זר עבור יקירכם בין השנים 2003-2006 כדאי לבדוק את האפשרות להחזרי מס.

בקשה להחזר מס

הפנייה למס הכנסה צריכה לכלול את הטפסים המעידים על הזכאות להחזר, טופס 106 או טופסי שכר במידה וישנם. לאחר הגשת הבקשה היא נידונה שלא בנוכחות הפונה וקבלת ההחזרים אמור להתבצע לחשבונו של הפונה תוך שלושה חודשים, אולם לעיתים לוקח התהליך זמן ארוך יותר.

בקשות להחזרי מס אינן נושא פשוט ולעיתים אף דורשות ידע משפטי. במקרים מורכבים כדאי להתייעץ עם חברה העוסקת בתחום ההחזרים או עם רואה חשבון מוסמך, לפני הפנייה למס ההכנסה. חברות העוסקות בעניין גובות עמלות שונות על הטיפול בפנייה, אולם נסיונן והידע שלהן בתחום מסייע להגדיל את הסיכוי לקבלת החזר.

מידע נוסף על אפשרויות קבלת חזרי מס באתר hagana.co.il

כללי מס הכנסה לקבלת נקודות זיכוי

מחודש מרץ 2007 קבע שר האוצר את כללי מס ההכנסה עבור עובדים זרים, אשר נחשבים לתושבי חוץ זכאים. על פי כללים אלה נקבע ש"תושבי חוץ זכאים" זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה כמו העובדים הישראלים החל משנת 2007 ואילך.

"תושב חוץ זכאי" מוגדר כמי ששוהה בישראל באופן חוקי והעסקתו מותרת על פי חוק ושהוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", אשר עבורו מתקיים ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ.

עבור "תושב חוץ זכאי" אשר שהה בישראל בחלק משנת המס, יחושב מס ההכנסה על מספר נקודות שיקבע ביחס למספר החודשים בהם שהה בארץ בשנה זו.

מדינת ישראל מנסה לשנות הסדקים בכל תחום העסקת עובדים זרים וזאת משום שעובדים אלה חיוניים למשק הישראלי, ועל כן עליהם לקבל תנאי העסקה אשר לא יורדים מאלה של העובדים הישראלים. מצד שני, קיים ניסיון לבצע צמצום במספר העובדים הזרים, על מנת לספק יותר עבודה במשק לעובדים ישראלים.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר