Home » עובדים זרים » תנאי העסקה של מטפל זר

תנאי העסקה של מטפל זר

חוקי העסקה

תנאי העסקה של מטפל זרעל פי חוקיה של מדינת ישראל מטפל זר זכאי לכל הזכויות ותנאי ההעסקה להן זכאי עובד אזרח ישראל. מבין זכויות העובד הזר ניתן למנות:

שכר מינימום לפחות בעד עבודתו, חופשה שנתית מרוכזת, ימי חופש, יום מנוחה שבועי, ביטוח רפואי, דמי נסיעה, דמי הבראה שנתיים בהתאם לוותק, פיצויי פיטורין ועוד.

נושא תשלום שעות נוספות הינו נושא אשר היה עד עתה שנוי במחלוקת: במקרים מסוימים פסקו בתי הדין כי יש להוסיף למשכורת של עובד זר 30% תוספת למשכורת ובמקרים אחרים נפסק כי אין זכאות לתוספת. הפסיקה האחרונה בנושא (חודש נובמבר, 2009) טוענת כי עובדי סיעוד אינם זכאים לקבל תשלום עבור שעות נוספות מכיוון שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה של המטפלים.

חוזה העבודה

חוזה העבודה של המטפל הזר צריך להיכתב בשפה בה הוא דובר ולהכיל את כל פרטי העסקתו. המטפל צריך להחזיק בידיו עותק של החוזה. פרטי העסקה המופיעים בחוזה הם:

פרטי המעסיק והעובד הזר, פירוט אופי התפקיד, תאריך תחילת העבודה והגדרת תקופת העבודה, הגדרת יום העבודה וימי החופש, השכר מועדי ואופן התשלום, מהם הניכויים מהשכר, גובה התשלום של המטפל והמעסיק בגין תנאים סוציאליים,  הגדרה של חופשות, ימי חג וימי מחלה.

חשוב לקבוע מראש את דרך תשלום המשכורת. המטפל יעדיף תשלום של דולרים או שקלים על פי שער גבוה. חשוב לזכור כי תשלום בשקלים על פי שער הדולר היציג ביום התשלום, יביא להפסדים גבוהים של המטפל בשל ההמרה למטבע חוץ. חשוב לציין שהעסקת עובד ללא חוזה, הינו עבירה פלילית.

ביטוח לאומי

המעסיק צריך לדאוג לתשלום לביטוח הלאומי עבור המטפל. תשלום זה אמור לכסות מקרים של תאונות עבודה, הריון של המטפלת ועוד.

ביטוח רפואי

המעסיק צריך לדאוג לביטוח בריאות עבור המטפל לכל תקופת העסקתו. ביטוח הבריאות צריך להיעשות על ידי סוכן ביטוח בעל רישיון. המטפל יחזיק בעותק של פוליסת הביטוח בשפה בה הוא דובר. לצורך תשלום הביטוח הרפואי רשאי המעסיק לנכות ממשכורתו את הסכומים שלהלן:

 • עובד אשר מועסק על ידי מעסיק יחיד- עד ל50% מסכום הפרמיה שמשלם המעסיק.
 • עובד אשר מועסק על ידי יותר ממעסיק אחד- עד 33% מסכום הפרמיה שמשלם המעסיק.

כמו כן יש להקפיד שלא לנכות יותר מ100 ₪ בחודש עבור ביטוח רפואי וכן לא לנכות יותר מ25% משכר המטפל לחודש, עבור כל הניכויים יחד.

מתן מגורים הולמים

המעסיק נדרש לספק למטפל מגורים הולמים לאורך כל תקופת העסקתו ובנוסף לשבעה ימים נוספים מסיום העסקתו. רצוי כי למטפל יהיו תנאי פרטיות כגון חדר משלו וכן יסופקו לו מזון התואם את מוצאו.

קרן פנסיה

מטפל זר זכאי להפרשה לקרן פנסיה אשר תועבר לידיו כשיסיים את תקופת העסקתו. עבור עובדים זרים קיים חשבון מיוחד אליו יש להפריש כספים עבור קרן הפנסיה, חשבון זה מנוהל בהתאם להוראות שר האוצר.

פיטורין

בעת פיטוריו של המטפל מכל סיבה בינהן פטירת המטופל או אשפוזו במוסד, במידה ותקופת העסקתו של המטפל עולה על שנה, הוא זכאי לפיצויי פיטורין.

תנאים סוציאליים נוספים:

1. יום מנוחה בן 24 שעות הכולל תוספת של שעתיים לצורכי נסיעה.

2. זכאות לימי מחלה בהתאם לאישור רפואי.

3. זכאות ל12 ימי חופש בשנה.

4. זכאות ל9 ימים עבור חופשות חג, כפי שיפורסמו על ידי שגרירות המטפל. במידה ויום החופש והחג מקבילים, המטפל לא יהיה זכאי ליום חופש נוסף.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר