Home » חופשה של עובד זר סיעודי

חופשה של עובד זר סיעודי

גם עובדים זרים, בדומה לעובדים שהם אזרחים ישראלים, מוגנים על ידי חוקי עבודה שונים. כחלק מאותם חוקי עבודה וכללים שיש להם גם משמעות סוציאלית ואנושית, זכאים עובדים זרים סיעודיים לחופשה.

מצב זה, שהוא הגיוני וסביר מצד אחד, עשוי להקשות על אנשים סיעודיים (ברובם – קשישים) מצד שני. למרבה המזל, יש כמה פתרונות למצבים אלה. להלן, נראה מהן הזכויות של עובד זר סיעודי מבחינת ימי חופשה ובנוסף – נראה מהם הפתרונות עבור האדם הסיעודי ובני משפחתו כאשר העובד הקבוע חופשי מעבודתו.

הזכות לחופשה שנתית

כל עובד זר סיעודי יקבל ימי חופשה בכל שנה הנחשבים לחופשה שנתית, בהתאם לוותק שלו אצל המעסיק של אותה העת. כדאי לדעת שהחופשה השנתית חייבת להילקח בתיאום עם המעסיק ובתאריכים הנוחים לו. עם זאת, יש להשתדל להתחשב בבקשות העובד הסיעודי אם ישנן כאלה. ניתן לפצל את ימי החופשה השנתית ואין חובה לנצל את כל המכסה באופן רציף.

יש לתאם את היציאה לחופשה מבעוד מועד. לא ניתן להודיע לעובד על יציאתו לחופשה מהיום להיום וגם לעובד אין אפשרות להודיע על יציאה מידית לחופש. עוד יש לדעת שמימוש הזכות לחופשה שנתית אפשרי לאחר סיום שנת עבודה מלאה לפחות. מספר ימי החופשה השנתית – 14 ימים בשנה בארבעת שנות העבודה הראשונות. לעובדים וותיקים יותר – ימי חופשה שנתית רבים יותר, על פי הוותק ועד למכסה מקסימלית של 28 ימים בשנה.

חגים ומנוחה שבועית

מלבד החופשה השנתית המגיעה לעובד הזר הסיעודי, הוא זכאי לקבל גם ימי חופשה ומנוחה בחגים וכן ימי מנוחה שבועיים. יום המנוחה השבועי איננו חייב להיות ביום השבת, אך עליו לכלול לכל הפחות 36 שעות רציפות של מנוחה מעבודה. יום המנוחה יכול להיות גם בימים שישי או ראשון. עובד זר בעל וותק של שלושה חודשי עבודה לפחות זכאי לצאת לחופשה בימי חג התואמים את המקובל באמונתו ודתו, וזאת עד למקסימום של 9 ימים בכל שנה.

פתרונות ביום מנוחה שבועי

חשוב לדעת שמבחינת החוק, במקרה של עובד זר סיעודי ניתן להגיע להסדר עם העובד בכדי שהלה יוותר על זכותו ליום המנוחה השבועי. יש לציין שלא ניתן לאלץ אותו לעשות כן וגם לא מומלץ כן באופן קבוע על מנת למנוע שחיקה ואי שביעות רצון של העובד כמו גם פגיעה בתפקודו. יש גם לקחת בחשבון שעל עבודה ביום זה יש כמובן לשלם שכר מלא ולא לנכות ממשכורתו. פתרונות ליום המנוחה השבועי לעובד הזר יהיו, אם כן:

 1. הסכמה על חופשה שבועית בסוף השבוע במקום בימי ראשון, כך שבני המשפחה של המעסיק הסיעודי יוכלו להחליף את העובד.
 2. אפשרות לשכור את שירותיו של עובד סיעודי ישראלי, על מנת שהלה ישמש כעובד בימי החופשה. במקרים מסוימים ניתן להסתייע לשם כך גם בעובד זר פנוי.
 3. ויתור על יום החופשה, מפעם לפעם, כאשר אין סידור אחר (בהסכמה בלבד).

פתרונות לזמן החופשה השנתית

בניגוד לחופשה השבועית, שהינה קצרה יחסית, בתקופת החופשה השנתית שהיא ארוכה יותר ניתן לעשות שימוש גם בפתרונות נוספים, מעבר לאלה שהוזכרו לעיל.

 1. במידה והעובד יצא לחופשה בחו"ל (לרוב – חופשת מולדת), ניתן לפעול לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר זמני. ישנן חברות סיעוד שמסייעות בכך, אולם אין זה חלק מחובתן.
 2. במקרים מסוימים, ניתן להיעזר בעובד הזר עצמו, שמסייע במציאת מחליף זמני בזכות קשרים ומכרים שלו מקרב אוכלוסיית העובדים הזרים.
 3. ישנם בתי אבות שמוכנים לקבל קשישים לשהות לתקופה קצרה בהסדר מיוחד.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר