Home » מי זכאי להעסיק עובדים זרים?

מי זכאי להעסיק עובדים זרים?

מי זכאי להעסיק עובדים זרים?העסקת עובדים זרים הפכה זה מכבר לאחד מנקודות המחלוקת המרכזיות בתחום הכלכלה. מצד אחד, תומכי המהלך מצביעים על הרווח שמפיקים בעלי העסקים, ובמיוחד עסקים קטנים,  מזרם בלתי פוסק של עובדים אשר מוכנים לבצע את עבודתם במחיר נמוך יחסית. מצד שני, השוללים סבורים כי עובדים זרים תופסים במקרים רבים מקומות עבודה של ישראלים, וכך תורמים להעלאת שיעור האבטלה במשק.

בימינו, ולאור הגלובליזציה המשפיעה כמעט על כל תחום במשק הישראלי, אין כמעט מנוס מהעסקת עובדים זרים, ובפרט בענפי תעשייה מובחנים. אחד מאותם הענפים, בו שיעורם של העובדים הזרים גבוה בצורה יוצאת דופן, הוא התחום הסיעודי, המרכז לתוכו חלק ניכר מכלל אוכלוסיית העובדים הזרים המועסקת בימינו בישראל.

העסקת עובד זר – מי זכאי?

ככלל, ובמטרה להגן על המשק הישראלי, ולהבטיח כי תושבי ישראל ייהנו מזכות קדימה בבואם להיכנס לשוק התעסוקה, העסקת עובד זר אסורה בחוק, וכל העושה כן חשוף להטלת סנקציות חוקיות כנגדו, בסכומים אשר עשויים להסתכם בעשרות ובמאות אלפי שקלים.

חרף האמור, החוק בישראל מכיר ביתרונות הגלומים במסגרת עבודה זרה בתחומים מסויימים, ובמיוחד אלו בהם תושבי ישראל לרוב נמנעים מלעסוק, מסיבות שונות, כדוגמת תחום הסיעוד. משכך, החוק מקנה לתושבי ישראל, העומדים בקריטריונים מסויימים הקבועים בתקנות, את הזכות להעסיק עובד זר, ובתנאי שהדבר יבוצע בהתאם לתנאי ההעסקה הכלליים, החלים על כל תושבי ישראל.

מי זכאי להיתר העסקת עובד זר בתחום הסיעוד?

על מנת להיות זכאי להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד, תושב ישראלי נדרש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים לפחות:

תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה לפנסיה, שאינו מתגורר במוסד טיפולי, ובמסגרת בקשה לקצבה סיעודית, נמצא כזכאי לקבלת 4.5 נקודות תלות לפחות. לחילופין, נמצא זכאי לקצבה סיעודית ברמה ב׳ או ג׳, וזאת במסגרת החלטת ערר של המוסד לביטוח לאומי.

 • תושב ישראל אשר הוכר כזכאי לקבלת קצבת נכות, בכל גיל.
 • נפגע תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אשר נדרש לסיוע יומיומי.
 • נכי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה המוכרים בחוק, במידה ומצבם הרפואי מקנה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לכל הפחות.
 • ילד אשר הוכר כזכאי ליהנות מקצבת ילד נכה, ובלבד שעקב מצבו הרפואי, הוא נדרש לסיוע יומיומי מצד מטפל סיעודי.
 • חולה אשר במסגרת שחרור מבית החולים, נדרש להימצא תחת השגחה יומיומית (היתר זה ניתן לפרק זמן מירבי של 3 חודשים, ומאפשר העסקת עובד זר שמקום מושבו בישראל בלבד).
 • מקרים חריגים נוספים, בהתאם להחלטת ועדה מקצועית מטעם רשות ההגירה.

נוהל הנפקת היתר העסקת עובד זר

כאמור, העסקת עובד זר דורשת בראש ובראשונה הוצאת היתר מתאים, וזאת מטעם הרשות הממשלתית המוסמכת, דהיינו רשות האוכלוסין וההגירה. בקשה מסוג זה יש להגיש על גבי טופס ייעודי, המצוי באתר רשות ההגירה, וזאת בליווי כלל המסמכים הרפואיים המוכיחים את הזכאות לקבלת ההיתר.

בנוסף, על המבקש לשלם אגרת תשלום בסך 300 ש״ח, אותה ניתן לשלם באחד מסניפי הדואר או ישירות באתר רשות האוכלוסין.

במידה ואושרה הבקשה, על המבקש לפנות בשנית לרשות האוכלוסין לצורך הסדרת מעמדו של העובד, באמצעות הנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1, אשר תוקפה הוא לשנה.

יש לזכור, כי היתר העסקת עובד זר הוא היתר ספציפי, המאפשר לעובד לעסוק אך בתחום המקצועי המובחן בגינו הוגשה הבקשה להעסקתו. העסקת עובד זר בתחום מקצועי אחר עלולה להוביל לשלילת אשרת העבודה, וכן להטלת קנס כספי על המעסיק עצמו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר