Home » היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

קבלת היתר עובד זרההליך שבו ניתן לקבל היתר רשמי להעסקה של עובד זר כולל שלושה שלבים עיקריים: קבלה של היתר מרשות האוכלוסין וההגירה, גיוס של העובד דרך הלשכות המורשות וקבלה של אשרת עבודה. במאמר שלפניכם נפרט אודות תהליך זה.

מי זכאי להעסיק עובד זר?

באופן עקרוני כל מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית הזקוק למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות ועומד בכל תנאי הזכאות, זכאי להעסיק עובד זר כמטפל סיעודי. להלן תנאי הזכאות העיקריים:

 • אדם שהגיע לגיל הפרישה המתגורר בקהילה (כולל בדיור מוגן) ולא במסגרת מוסדית יוכל לקבל היתר להעסקת עובד זר אם יענה על אחד מהקריטריונים הבאים:
  • בבדיקה להערכת תלות שנערכה לו במסגרת הגשת תביעה לגמלת סיעוד צבר 4 נקודות תלות בתוספת נקודה שניתנה לו כבודד או 4.5 נקודות תלות סך הכול.
  • בבדיקה להערכת תלות נמצא כי הוא זכאי לחצי נקודה בסעיף השגחה בתוספת נקודה שניתנה לו כבודד ולפיכך נמצא כי הוא זכאי להשגחה חלקית.
  • לפי החלטת ועדת ערר של הביטוח הלאומי שדנה בערעור שהגיש בנוגע לזכאותו לקבלת גמלת סיעוד, אושרה לו זכאות לגמלת סיעוד רמה ג' או לגמלת סיעוד רמה ב', גם ללא מבחן תלות.
  • אם התביעה לקבלת גמלת סיעוד נדחתה על רקע גובה ההכנסות של המבוטח, יוכל לעבור מבחן תלות באמצעות אגף ההיתרים במסגרת הגשת הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
 • אדם מעל גיל 90, זכאי לקבל היתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן התלות.
 • נכי צה"ל ונכי פעולות איבה שנמצאו זכאים ל- 17 שעות ליווי לפחות מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי או מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון.
 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לא צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות כדי לקבל את ההיתר, ללא קשר לגילם.
 • נכה עבודה המוכר כנכה עבודה ברמה של סיוע מרובה או תלוי בזולת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • ילדים הזכאים לקבלת גמלת ילד נכה ובנוסף לכך נקבע על ידי ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד שהם עונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הילד נמצא במסגרת לימודית מותנית כאשר הוא מלווה במטפל המסייע לו מבחינה פיזית.
  • הילד זקוק להשגחה מתמדת או לליווי באופן תמיד מפאת נכותו במשך רוב שעות היום ונבצר ממנו להשתתף במסגרת צהרון, מסגרת טיפולית או מסגרת לימודית.
  • ישנן נסיבות רפואיות אחרות המחייבות טיפול צמוד, יומיומי וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא שוהה בביתו.
 • ישנם עוד מספר מקרים חריגים שלא הזכרנו מפאת קוצר היריעה כמו לדוגמה חולה שהשתחרר מבית החולים הנזקק להשגחה מתמדת באופן זמני, אדם הסובל ממוגבלות שכלית המתגורר עם הורה שחצה את גיל 70 ועוד.

אילו טפסים יש למלא ולצרף לבקשה?

על מנת שניתן יהיה לקבל את ההיתר מיחידת ההיתרים של ענף הסיעוד, יש למלא ולהגיש טופס ויתור על סודיות רפואית, התחייבות מעסיק ובקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר, כאשר אם העובד הזר כבר מועסק, יש למלא טופס להארכת ההיתר הקיים. את כל הטפסים ניתן להוריד בקלות וללא עלות מאתר רשות האוכלוסין וההגירה.

כמו כן ישנם מספר מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה הכוללים צילום תעודת זהות ברור של תעודת הזהות וספח תעודת הזהות של המטופל, צילום של תעודת הזהות של המעסיק במקרה שבו המטופל הוא לא המעסיק, אישור אפוטרופסות במקרה שבו בית המשפט הכריז על המטופל כחסוי ואם המטופל הוא נכה צה"ל, נכה מפעולת איבה או נכה עבודה, הרי שעליו לצרף גם את האישור על הזכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

אם הבקשה מוגשת לצורך הארכת ההיתר הקיים, יש לצרף אליה צילום ברור של אשרת השהייה בדרכונו של העובד המועסק בהיתר. את כל הטפסים יש למסור ביחידת ההיתרים – ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה וכמובן שניתן גם לשלוח אותם בדואר. חל איסור מוחלט לשלוח את הטפסים בפקס, כאשר את ההחלטה של ענף הסיעוד יקבלו מגישי הבקשה בדואר רשום.

תשלום האגרה

בין אם מדובר בבקשה להארכת ההיתר הקיים ובין אם מדובר בבקשה להיתר חדש, יש לשלם אגרה בגובה של 300 ₪ (המעסיק יהיה פטור מאגרה שנתית אותה צריכים לשלם מעסיקים בתחומים אחרים). אם מדובר בקשיש שלא עומד בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד שהוזכרו לעיל על רקע גובה ההכנסות שלו, יהיה עליו לשלם אגרה בגובה 290 ₪ עבור בדיקת תלות. את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי או בסניפי הדואר.

שימו לב – ישנה חשיבות עלונה לצרף לבקשה את האישור על תשלום האגרה, שכן בקשות שיגיעו ללא אישור, יוחזרו לשולח.

השמת העובד הזר וקבלת אשרת העבודה

לאחר קבלת אישור היתר להעסקה של עובד זר, על מגיש הבקשה לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד. זאת כמובן לצורך השמת העובד הזר. באתר רשות האוכלוסין וההגירה ניתן למצוא רשימה מפורטת של כל הלשכות המורשות.

רק לאחר שלב זה, כלומר רק לאחר שנמצא העובד המתאים, יוכל המעסיק לפנות בשעה טובה לרשות האוכלוסין וההגירה על מנת שיוכל לקבל אשרת עבודה. תוקף אשרת העבודה (ויזה ב'1) – שנה אחת בלבד. כאשר המעסיק פונה לרשות האוכלוסין וההגירה, עליו להמציא את המסמכים הבאים: צילום של פרטי העובד מהדרכון, תמונה עדכנית של העובד, כתב התחייבות למעסיק עבור עובד זר וטופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי.

הערה חשובה ביותר – עליכם לוודא כי הדרכון של העובד הזר בתוקף לכל הפחות למשך 18 חודשים.

מידע על קבלת היתר העסקה לעובד זר באופן מהיר>>>

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר