Home » קבלת עובד זר למי שאינו זכאי לגמלת חוק סיעוד

קבלת עובד זר למי שאינו זכאי לגמלת חוק סיעוד

קבלת עובד זר למי שאינו זכאי לגמלת חוק סיעודאנשים רבים ובהם בעיקר אזרחים וותיקים ופנסיונרים זכאים לקבל גמלה מביטוח לאומי בשל מצב סיעודי. עבור אנשים כאלה, ישנו הליך מובנה שבו המוסד לביטוח לאומי אישר את מצבם התלותי בזולת, בין אם משום חוסר יכולת לבצע באופן עצמי פעולות שונות ובין אם בשל מצב קוגניטיבי ירוד (למשל אלצהיימר או דמנציה קשה).

חשוב לדעת שישנם מקרים שבהם אנשים סיעודיים אינם זכאים לגמלת סיעוד אך למרות זאת הם זקוקים לעובד סיעוד זר ואף יכולים לקבל אישור לכך.

מתי נשללת גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לקריטריונים שונים בין אם בצורה של מוצרים שונים (כגון מוצרי ספיגה) ובין אם באמצעות תשלום המיועד בדרך כלל למימון חלקי של אחזקת עובד זר. לפני שנראה כיצד ניתן לפעול בכדי לקבל אישור ולהביא עובד זר ללא תלות בגמלת הסיעוד נסביר בקצרה מי איננו זכאי לגמלת סיעוד:

 1. הכנסות גבוהות – אנשים שהכנסתם גבוהה מאוד ידחו על ידי המוסד לביטוח לאומי, שמעניק חלק מהגמלאות כתלות במצב סוציואקונומי.
 2. כפל גמלאות – ישנם אנשים הזכאים לקבל גמלת סיעוד בתנאי ויוותרו על גמלאות אחרות שהם מקבלים מביטוח לאומי. באופן טבעי, כאשר הגמלאות האחרות גבוהות יותר במונחי כסף, מתקיים וויתור מרצון על גמלת הסיעוד.
 3. גמלת סיעוד לא משולמת לאנשים המקבלים סיוע ניכר מגופים ממלכתיים כגון משרד הביטחון.

ביצוע מבחן תלות

הדרך לקבלת אישור להעסקת עובד זר מתחילה בהוכחת הנחיצות של העסקה מסוג זה. כאשר לא קיימת זכאות לקבלת גמלת סיעוד, כלומר לא בוצעה הערכת תפקוד על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישנה דרך חלופית. דרך זו הינה ביצוע הליך של מבחן תלות באמצעות פניה לרשות האוכלוסין וההגירה. מבחן התלות בא לענות על השאלה החשובה – אילו פעולות נבצר ממבקש העובד הזר לבצע, אילו פעולות הוא מסוגל לבצע באופן חלקי ומהי היכולת התפקודית שלו.

במהלך ההליך לאישור העסקת עובד זר למקצועות הסיעוד תפנה רשות האוכלוסין את מבקש הבקשה לביצוע הערכה תפקודית וביצוע מבחן תלות. מבחן זה יכול גם לקבוע שהאדם איננו סיעודי במובן הגופני של המילה כי אם בעל לקות קוגניטיבית. מכיוון שאדם הסובל מדמנציה עשוי להוות סיכון לעצמו במידה ויושאר לבד, גם במקרים כאלה ניתן לקבל אישור לעובד זר.

מבחן התלות שקובע את הזכות לעובד הזר מבוסס על מתן ניקוד לפעולות שהנבדק יכול או לא יכול לבצע. נבדקים פעולות כגון ישיבה בכיסא וקימה מהכיסא, היכולת להתלבש באופן עצמאי, היכול לאכול, להתקלח ועוד. ככלל, צבירה של 4.5 נקודות מהוות זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד. במצבים מסוימים, גם ניקוד נמוך יותר יכול להיות רלוונטי, למשל עבור אדם החי לבד, עבור קשישים מעל גיל 90 ועוד.

לשכות פרטיות וחברות סיעוד

כאשר רוצים להגיש בקשה לקבלת אישור להעסקת עובד זר ניתן להיעזר בגופים בעלי ידע וניסיון בתחומים אלה. למרות שניתן להעסיק עובד זר באופן ישיר, מרבית האנשים ומרבית המשפחות מעדיפים לפעול כמקובל – באמצעות חברות מתמחות לכח אדם זר.

גוף נוסף שיש לעבוד דרכו בדרך לאישור המיוחל, גוף שאליו פונים באופן ישיר או באמצעות חברות סיעוד או עובדות סוציאליות מקצועיות הוא הלשכות הפרטיות לענף הסיעוד. לשכות פרטיות אלה הוסמכו על ידי רשות האוכלוסין לטפל ברישום הן של העובדים הזרים בענף הסיעוד והן של מעסיקים של אותם העובדים. רישום זה הינו חובה ומי שלא יפעל לפי ההנחיות עשוי להיענש על פי חוק.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר