Home » ביטוח סיעודי » קופות חולים

קופות חולים

קופות חוליםאנשים רבים המוגדרים כקשישים או חולים סיעודיים ובני משפחותיהם, מודעים לקושי בטיפול באדם סיעודי ובייחוד להוצאות הכספיות הגדולות הכרוכות בטיפול סיעודי מסוג כלשהו. מהסיבה הזו אנשים רבים דואגים לרכוש ביטוח סיעודי כבר בגיל צעיר, על מנת להבטיח שבמידה ויגיעו למצב סיעודי, יוכלו לעמוד בהוצאות הכספיות הגבוהות.

האופציות העומדות בפני אדם המעוניין לרכוש ביטוח סיעוד, הן לפנות לחברת ביטוח פרטית, או לרכוש ביטוח סיעודי קבוצתי, בדרך כלל דרך וועדי עובדים או דרך קופות החולים הפועלות בישראל.

ביטוח סיעודי של קופות חולים

בישראל פועלות ארבע קופות חולים אשר כל אחת מהן מציעה למבוטחיה ביטוח סיעודי בסיסי, כאשר בחלק מהקופות ניתן גם לרכוש ביטוחים סיעודיים מתקדמים.

כל אחת מקופות החולים מספקת את הביטוח הסיעודי למבוטחיה דרך חברת ביטוח פרטית:

 • קופת החולים כללית מספקת ביטוח סיעודי דרך חברת הביטוח דקלה
 • קופות החולים לאומית ומכבי שירותי בריאות מספקות ביטוחים סיעודיים דרך חברת הביטוח כלל בריאות
 • קופת החולים מאוחדת מספקת ביטוח סיעודי דרך חברת הביטוח הפניקס.

כל אחת מקופות החולים מציעה את הביטוח הסיעודי בנוסף לביטוח הבריאות הבסיסי שמסופק למבוטחים. כמו כן, כל ארבע קופות החולים מגדירות אדם כנמצא במצב סיעודי, כאשר זה אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 הפעולות הנבדקות במבחן תלות, או במידה והמבוטח הוכר כנמצא במצב של תשישות נפש.

בכל אחד מהביטוחים הסיעודיים המוצעים על ידי קופות החולים, למבוטח ניתנת האפשרות לבחור בסוג הסיוע הסיעודי בו הוא מעוניין, בין אם טיפול סיעודי על ידי עובדים זרים או מטפל סיעודי ישראלי בביתו ובין אם אשפוז במוסד סיעודי פרטי או ציבורי (כמו בית אבות סיעודי). ככלל, כל אחד מהביטוחים הסיעודיים של קופות החולים הוא ביטוח מוגבל בזמן לתקופת של 3 עד- 5 שנים, אך ישנם מסלולים בהם ניתן להאריך את הביטוח לכל החיים.

קופת חולים כללית

קופת החולים הגדולה ביותר בישראל וחברים בה כשני מיליון מבוטחים. על פי פוליסת הביטוח של הכללית המסופקת על ידי חברת הביטוח דקלה, סכום הפרמיה החודשית שישולם על ידי המבוטח אינו קבוע אלא מתייקר עם הגיל, אך ככל שמבוטח מצטרף לביטוח בגיל צעיר יותר, כך סכום הפיצוי החודשי שישולם לו במקרה של מצב סיעודי יהיה גבוה יותר.

תקופת האכשרה, שהיא התקופה שעוברת מרגע החתימה על הפוליסה ועד לרגע בו הביטוח תקף בפועל, היא תקופה של 9 חודשים ותקופת ההמתנה שעוברת בין הרגע בו המבוטח הגיע למצב סיעודי ועד לרגע בו יחל הביטוח לשלם את הפיצוי, היא תקופה של 3 חודשים.

קופת החולים לאומית

מספקת את הביטוח הסיעודי שלה דרך חברת הביטוח כלל בריאות, היא היחידה מבין ארבע קופות החולים המאפשרת למבוטחיה לבחור במסלול בו תקופת הביטוח היא לכל החיים.

יחד עם זאת, סכום הפיצוי שמשולם למבוטח במצב סיעודי אינו קבוע כך שרק בשנתיים הראשונות המבוטח זכאי לכ- 100% פיצוי ולאחר מכן סכום הפיצוי יורד לכ- 60% ולאחר שעברו חמש שנים מתחילת תשלומי הפיצוי, הסכום יורד לכ- 40% למשך כל החיים, כל עוד המבוטח עונה לקריטריונים המגדירים מצב סיעודי.

קופת החולים מכבי שירותי בריאות

מספקת את הביטוח הסיעודי דרך חברת הביטוח כלל בריאות והיא מציעה ביטוח סיעודי חדש בשם מכבי סיעודי, אשר אינו כולל כל תקופת אכשרה, אבל כולל תקופת המתנה של 30 יום.

קופת החולים מאוחדת

הקופה מציעה את ביטוח מאוחדת זהב שניתן דרך חברת הביטוח הפניקס, אשר גם בו גובה הפרמיה החודשית אינו קבוע והיא מתייקרת עם הגיל. מאוחדת מציעה למבוטחיה לרכוש בנוסף למאוחדת זהב גם ביטוח פרט, שיאפשר להם להיות מבוטחים למשך כל החיים, מעבר ל-5 שנים שמציע הביטוח הבסיסי.

על הגדרת מקרה ביטוח סיעודי על פי חברות הביטוח <<<

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר