Home » זכויות חוק סיעוד לניצולי שואה

זכויות חוק סיעוד לניצולי שואה

זכויות חוק סיעוד לניצולי שואהניצולי שואה רבים חולקים את אותו חתך הגילאים. רובם חצו כבר את גיל הפרישה וחלקם לצערנו נמצאים במצב סיעודי לאחר או בין אשפוזים, ואינם מסוגלים לבצע את מטלות היום יום ללא עזרה מתמדת. כך שנוצר מצב בו ניצולי שואה אשר עומדים להיכנס למצב הגדרתי סיעודי, אינם יודעים מהן זכויות ניצולי השואה ורק באמצעות תיווך של עובדות סוציאליות, המידע מתחיל לחלחל פנימה.

תנאי זכאות לחוק הסיעוד

ככלל, אנשים הנמצאים במצב סיעודי זכאים לחוק הסיעוד מהביטוח לאומי, באם עונים הם על התנאים הבאים:

 • הינם תושבי ישראל ועברו את גיל הפרישה
 • אינם נחשבים לזכאים לקצבת נכות כלשהי של הביטוח הלאומי ואם הם זכאים ומקבלים קיצבה שכזו, הם מסכימים לבטלה לטובת קצבת חוק הסיעוד.
 • מידת התנהלותם היומיומית מוגבלת מאוד עד כדי בלתי אפשרית ללא סיוע, לרבות אנשים אשר אינם צלולים בדעתם ומהווים סכנה לעצמם.
 • מידת השתכרותם של אותם האנשים הינה מינימום שמונת אלפים שקלים ומקסימום שניים עשר אלף שקלים, במקרה בו שני בני הזוג תורמים להכנסה.
 • הינם חיים בדיור מוגן או בביתם, אך בשום אופן לא בבית אבות או בית חולים. במקרה בו השהות במוסדות אלה זמנים, יילקח הדבר בחשבון.

אנשים מבוגרים, אשר עונים על תנאים אלה, רשאים להגיש בקשה לחוק סיעוד, כשבמהלכה תיבדק יכולתם הקוגניטיבית והגופנית הבסיסית בזכות הגעת איש מקצוע הביתה, אחות או פיזיוטרפיסט, אשר יאמדו את המצב הכללי הראשוני וייתנו המלצותיהם לגבי גבול הסיוע במסגרת חוק הסיעוד אשר מגיע להם. לאחרונה אושר חוק חדש המעניק גמלת סיעוד גם לאזרחים ותיקים בודדים.

דרגות הסיוע לזכאים

ההחלטה בגין גובה סיוע חוק הסיעוד מתבצעת על פי שלוש דרגות סיוע:

 • 100% קצבת סיוע – מקנה מימון של 9.75 שעות בשבוע בידי הביטוח הלאומי בעבור השגחה וסיוע מרבים.
 • 150% קצבת סיוע – מקנה מימון של 16 שעות שבועיות, בידי הביטוח הלאומי בעבור טיפול סיעודי לניצולי השואה והשגחה צמודים ברוב שעות היממה.
 • 175% קצבה – מקנה את המימון הגבוה ביותר של 18 שעות שבועיות, בידי הביטוח הלאומי, בגין השגחה וטיפול צמודים בעבור מי שאינו מסוגל כלל לבצע פעולות יומיומיות כלשהן ונדרש לעזרה בכל שעות היממה.

מי זכאי לתוספת שעות סיעוד?

בנוסף לאותו חוק סיעוד, ניצולי שואה יכולי להיות זכאים לתוספת שעות סיעוד, על ידי הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל, אשר ממוממנת בידי מדינת ישראל ומעמידה את התנאים הבאים:

 • אם ניצול השואה שהה במחנה רכוז, גטו, מחנה כפייה או במקום מסתור במהלך מלחמת העולם השנייה.
 • אם ניצול השואה נאלץ להימלט הוא או/ו משפחתו מידי הנאצים, או סבל מרדיפותיהם של החיילים הנאצים, באירופה ובמדינות צפון אפריקה, אשר גם אליהם הגיע השלטון הנאצי.
 • אם הכנסתו האישית של ניצול השואה אינה עוברת את סף שבעת אלפים השקלים בכל חודש, שכן קרן זו מבוססת על רווחה לניצולי שואה, אשר אכן זקוקים למימונים אלו.

הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל, מקנה עבור ניצול שואה אשר עומד בתנאים הנ"ל, אושפז ואמור להשתחרר במצב סיעודי, סיוע חד פעמי של חמישים שעות במימונם, זאת עד אשר יתאושש ניצול השואה, או לחילופין יקבל את חוק סיעוד לפי חוקי הביטוח הלאומי. את הבקשה לקבלת הזכות לאותן חמישים השעות, יש למלא לפני השחרור הביתה ולא חלילה לאחר מכן, שכן אז מאבד ניצול השואה את זכותו זאת.

מעבר לכך, לאחר מכן, כל ניצול שואה אשר אושרו לו במסגרת חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי 16 שעות שבועיות ומעלה בלבד, יהיה זכאי לתוספת של 9 שעות שבועיות מטעם אותה קרן לרווחת ניצולי השואה בעבור סיוע במימון הטיפול וההשגחה הצמודים.

זכויות רפואיות ונוספות

במקרים רבים ניצולי השואה זכאים לקבל זכויות רפואיות נוספות הנובעות ממצבם הרפואי. אתר תקנה זכויות רפואיות מציע מידע מועיל רב לגבי זכויות אלו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר