Home » רמות תפקוד של קשישים

רמות תפקוד של קשישים

רמות תפקוד של קשישיםכאשר האדם מתבגר ומזדקן הוא מגלה שפעולות מסוימות שבעבר היו נעשות ללא מחשבה יתירה כבר אינן מתבצעות באופן חלק או חופשי כבעבר. את יכולת התפקוד של האדם המתבגר, הקשיש, ניתן לחלק לרמות שונות המכונות רמות תפקוד.

החלוקה לרמות הללו חשובה הן לצורך מימוש זכויות סוציאליות, הן לצורך קבלת טיפול רפואי, הן לקבלת הטבות וזכויות כספיות והן כאשר עולות על הפרק אפשרויות לדיור המותאם לצרכיו של הקשיש.

הגדרת רמות התפקוד

אדם צעיר, שבריאותו תקינה, איננו מוטרד בדרך כלל מסוגיות של רמת תפקוד. תפקוד גופני מושלם, שאופייני לגיל הצעיר הולך ויורד, הולך ונשחק ככל שהשנים עוברות. למרות שכל אדם מתבגר באופן שונה וכל אחד חווה את החיים אחרת, לא ניתן להזדקן ללא ירידה כזאת או אחרת ביכולת התפקוד.

לעיתים הירידה נעשית באופן הדרגתי. לעיתים אחרות היא עשויה להיות מהירה כתוצאה ממחלה, טראומה, ניתוח. נפילה, למשל, שבגיל צעיר לא תהיה בעלת השלכות משמעותיות, עלולה להביא לירידה של ממש ביכולת התפקוד ולהצריך שיקום ממושך ואף להביא לנכות.

את רמות התפקוד של קשישים ניתן להגדיר כך:

הקשיש העצמאי

זהו האדם שמסוגל לבצע את כל הפעולות היום יומיות הרגילות ללא עזרה וללא קושי מיוחד. גם פעולה שנעשית בצורה איטית לא בהכרח מורידה מיכולת התפקוד העצמאי.

הקשיש התשוש

זהו אדם הזקוק לעזרה בחלק מפעולות היום יום, כאשר תפקודו המנטאלי ותפקודו ביתר הפעולות – תקינים. במקרה זה ניתן להיעזר בגורם טיפולי למספר שעות בשבוע, לפי הצורך.

הקשיש תשוש הנפש

זהו אדם שניכרת בו ירידה תפקודית לא בשל סיבות גופניות כי אם בשל סיבות קוגניטיביות. הירידה התפקודית עשויה להתבטא בירידה בתפקודי זיכרון, נטייה לבלבול ושכחנות, קושי להתמצא במרחב או אובדן אוריינטציה, שיפוט לקוי.

יש לשים לב שתשישות נפשית יכולה להיות קלה יחסית אך במצבי קיצון – עשוי קשיש כזה להזדקק להשגחה של עשרים וארבע שעות ביממה (בבית או במוסד).

הקשיש הסיעודי

זהו אדם הזקוק להשגחה ולעזרה מסביב לשעון, בשל תפקוד לקוי או חוסר תפקוד מלא בכמה וכמה תפקודי יום יום. למשל, מי שלא מסוגל לאכול בעצמו, מי שאיבד שליטה בסוגרים, מי שלא מסוגל להתיישב או לקום ללא עזרה, מי שלא יכול להתלבש – יוגדר כסיעודי. יש לציין שמוכרת גם חלוקה משנית למצבים סיעודיים קלים יותר לעומת מצבים סיעודיים יותר קשים.

מצב סיעודי מורכב

אין מדובר בקשיש הסובל ממצב סיעודי בלבד, אלא במי שלבד מכך זקוק גם לטיפול רפואי כגון מתן חמצן ואינהלציה, מתן טיפול בעירויים. כך גם מי שזקוק להנשמה, דיאליזה וכיוצא באלה יוגדר כסיעודי מורכב.

מסגרת למגורים וזכויות סוציאליות

מהן ההשלכות של קביעת רמות התפקוד המתאימות? ראשית, יש לכך משמעות במציאת מסגרת מתאימה כאשר לא יכולים או לא מסוגלים להתגורר בבית. בעוד שיש בתי אבות או דיור מוגן המתאימים לקשישים עצמאיים, יש גם מחלקות או מוסדות המתאימים לתשושי הנפש, לסיעודיים, למשתקמים. מוסדות ובתי חולים מסוימים יהיו ערוכים להעניק טיפול לקשישים במצב סיעודי מורכב (נדרש פיקוח של משרד הבריאות).

רמת התפקוד מהווה מדד עבור ביטוח לאומי הן לצורך הענקת קצבאות שונות וכן לצורך אישור זכאות לשעות טיפול. זאת ועוד, רמת התפקוד היא זו הקובעת מתי תהיה זכאות להעסקת עובד סיעודי (עובד מקומי או עובד זר). בהתאם לרמות התפקוד ולפי מדדים סוציואקונומיים ישנם קשישים שיהיו זכאים לקוד של משרד הבריאות, דהיינו מגורים וטיפול בבית אבות טיפולי או שיקומי בסבסוד משמעותי.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר