Home » המדריך לצוואות

המדריך לצוואות

המדריך לצוואותנושא כתיבת הצוואה הוא נושא מורכב, הדורש לא מעט תשומת לב, והתייעצות עם אדם שמתמחה בכתיבתן. במאמר זה איגדנו מספר שאלות ותשובות חשובות הנוגעות לנושא: צוואות.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המהווה ציווי, בכתב או בעל פה, של אדם, מה ייעשו ברכושו לאחר מותו. על מנת שצוואה תהא בעלת תוקף, עליה לעמוד בתנאים מסוימים ועליה להיעשות על פי אחת הדרכים הקבועות בחוק.

מי יכול לכתוב צוואה?

כל אדם יכול לכתוב צוואה, בתנאי שהינו כשיר משפטית לכך, והוא אינו ילד, או לוקה בשכלו. לפיכך, על אדם חולה המאושפז בבית חולים או מוסד אחר, לצרף אישור רפואי או פסיכיאטרי המציין כי בעת כתיבת הצוואה הוא אכן צלול ומבין את משמעות כתיבת הצוואה. במקרים של חולה סיעודי חוות הדעת המתקבלת תהיה של פסיכוגריאטר.

אילו סוגי צוואות ישנם?

ישנם ארבעה סוגי צוואות:

 • צוואה שבכתב: צוואה אשר נכתבה בכתב יד על ידי אדם או מורשה מטעמו. על הצוואה להיות ברורה וחתומה בידי המצווה.
 • צוואה בפני רשות: צוואה בכתב שנמסרה מול שופט, רשם, חבר בית דין דתי או נוטריון, או צוואה בעל- פה שנאמרה מול אנשי מקצוע אלו ונכתבה על ידם.
 • צוואה בפני עדים: צוואה מודפסת אשר נחתמה בפני שני עדים המאשרים את תקפותה. על צוואה זו לכלול את תאריך כתיבתה והן את חתימת המצווה.
 • צוואה שבעל פה: ציווי של אדם הנמצא על ערש דווי בפני שני עדים* אשר חותמים ומעלים אותה על הכתב בזיכרון דברים. צוואה זו יש להפקיד בבית המשפט והיא תקפה לחודש ימים בלבד ממועד קיום הצוואה.

* על העדים להיות בני 18 ומעלה, אשר אינם נהנים מן הצוואה עצמה.

לכמה זמן תקפה צוואה?

צוואה אינה מוגבלת בזמן ולא חל עליה חוק התיישנות, על כן, כל עוד לא נערכה צוואה אחרת, תוקף הצוואה נשמר. מרגע בו נערכה צוואה חדשה, אזי הופכת הצוואה הישנה לחסרת תוקף. כל זאת, כאמור, כאשר הצוואה נכתבה באופן חוקי ולא בעל פה, שאז, הצוואה תקפה לחודש ימים בלבד.

לאו האמור לעיל, נגזרים שלושה עיקרים:
1.    ניתן לכתוב צוואה בכל גיל
2.    במידה וחל שינוי במצב המוריש, מומלץ לערוך צוואה חדשה המותאמת לסטאטוס החדש
3.    על מנת לבטל צוואה קודמת, יש לרשום צוואה חדשה

היכן ניתן לשמור צוואה?

ניתן לשמור צוואה בכל מקום בטוח כגון כספת, בנק או בית משפט, מומלץ לידע אדם נוסף במיקום הצוואה כך שבעת הצורך, יפעלו על פיה.

כיצד פועלים כאשר אין צוואה?

בהיעדר צוואה, או כאשר ישנה צוואה לא חוקית, עיזבון המנוח יחולק על פי הסדר הקיים בחוק:

 • את המיטלטלין השייכים לבית המשותף תירש בת הזוג הנשואה לו כחוק.
 • לפי "צו ירושה" מחצית מנכסי הנפטר תועבר לאיש, והמחצית השנייה תחולק בין ילדיו.
 • במידה ואין למנוח צאצאים, מחצית הירושה הנותרת תחולק בין הוריו. להרחבה: מניעת השתלטות על ירושה
 • באין אישה, העיזבון יחולק בין ילדי המנוח באופן שווה
 • באין אישה וצאצאים, יחולק העיזבון כולו בין נכדיו או בין אחי הנפטר
 • במידה ואין למנוח צאצאים או הורים, אח יש לו אחים או צאצאיהם או הורי- הורים, 2/3 מעיזבון המנוח תירש אשתו, והשאר יחולק בסדר זה: אחים, הצאצאים שלהם , והורי- ההורים של המנוח.
 • במידה ואין למנוח קרובים מלבד אשתו, תירש היא את כל רכושו.
 • במידה ולמנוח אין קרובי משפחה אשר ירשו אותו, מדינת ישראל יורשת את רכושו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר