Home » טיפול סיעודי

טיפול סיעודי

טיפול סיעודיטיפול סיעודי מיועד למי שמתקשה בביצוע פעולות היום יום וזקוק לסיוע בביצועם. בין האנשים להם מיועד טיפול סיעודי הם קשישים, נכים, בעלי מוגבלויות, חולים במחלות ממושכות, מי שעבר ניתוח ועוד.

הטיפול הסיעודי ניתן על ידי עובד סיעודי ישראלי או זר. הוצאות העסקת המטפל משולמות באופן פרטי או במימון חלקי או מלא של המוסד לביטוח לאומי, פוליסת ביטוח בריאות פרטית, לאחר שהוגשה תביעה לביטוח סיעודי או באמצעות מימון של קופות החולים.

תפקידו של המטפל הוא סיוע בביצוע פעולות היום יום במסגרת היקף שעות פעילותו. המטפל מגיע לבית המטופל מסייע לו וכן עוזר לשמור על משק ביתו אם צריך. הסיוע כולל: עזרה באכילה, רחצה, הלבשה, סיוע בניוד, ליווי לרופאים, הבאת תרופות, ביצוע עבודות ניקיון, כביסה, קניות ואף בישול. כל זאת בהתאם לצרכים של המטופל וכן ההגדרות שמגדיר הביטוח הלאומי או כל ביטוח אחר.

כאמור ניתן לקבל סיוע במימון באמצעות המוסד לביטוח לאומי:

קצבת נכות

ראשית יש לקבוע את אחוזי הנכות לקבל קצבת נכות. אזרח ישראל שגילו מעל 18, הוא מוגדר כנכה וכושר השתכרותו נפגע ב50% לפחות, או שמשכורתו נמוכה מ25% מהשכר הממוצע במשק, זכאי לקצבת נכות.

יש להגיש בקשה לקצבת נכות באמצעות טופס של המוסד לביטוח לאומי ולצרף אליו מסמכים רפואיים המעידים על נכות, אישורי שכר ממקום העבודה וכן מסמכים נוספים שיכולים להוכיח את הזכאות לקצבה. לרב יבקש המוסד לביטוח לאומי מהנכה להגיע לבדיקה רפואית לצורך הוכחת נכותו.

טיפול סיעודי לנכים כולל גם זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים – קצבה זו מאפשרת מימון חלקי של מטפל סיעודי. זכאים לקצבה זו הם מי שמקבל קצבת נכות ונכותו מעל 60% או שאינו מקבל גמלה אך נכותו היא מעל 75%.  הזכאות לקצבה לא תהיה בתוקף כל עוד שוהה הנכה במוסד סיעודי או שיקומי.

ילדים נכים, עד גיל 18, זכאים לגמלת ילד נכה שהיקפה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות של הילד. הזכאות תקופתית ותלויה במידת התלות של הילד בסיעוד. הגמלה כוללת בתוכה גמלה לשירותים מיוחדים ומימון סיוע בלימודים וטיפולי התפתחות. הבקשה מוגשת באמצעות הורה הילד או האפוטרופוס למוסד לביטוח לאומי. אל הטופס יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי לימודים ואישור על הטיפולים השונים.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד, הנה גמלה המוענקת לאדם שהגיע לגיל פרישה ומתגורר בביתו, אך נזקק לסיוע בביצוע פעולות היום יום. גיל הפרישה מוגדר כ-67 לגברים ו-64 לנשים. זכאים לגמלה הם מי שכאמור הגיע לגיל פרישה, מתגוררים בקהילה אך נזקקים במידה רבה לסיוע מאדם אחר. הכנסותיו וקצבאותיו של האדם משפיעות על גודל הגמלה. הגמלה אינה כספית, היא מועברת ישירות לחברות השמה של מטפלים סיעודיים ואלה מספקים שירותי סיעוד בהתאם להיקף השעות שאושר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הבקשה מוגשת באמצעות טופס תביעה שמוגש למוסד לביטוח לאומי. אל הטופס יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המטופל וכן אישורים על הכנסות וקצבאות.

לצורך אישור הגמלה הביטוח הלאומי מבצע מבחן תפקוד – ADL. המבחן מבוצע בבית המטופל ונבחנת בו מידת התלות של המטופל בסיוע חיצוני. המצב הרפואי אינו משפיע על קבלת מטפל סיעודי, אלא התלות בלבד. המבחן כולל בחינת יכולת אכילה, הלבשה, רחציה, קימה וישיבה וכו'. לפי תוצאות המבחן נקבעת הזכאות לגמלה. היקף הגמלה משתנה ובכך משתנות מספר שעות הסיעוד להן זכאי המטופל.

זכאים נוספים לסיעוד נכי צה"ל אשר מקבלים שעות סיעוד במימון משרד הביטחון.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר