Home » טיפול סיעודי » מימון טיפול סיעודי

מימון טיפול סיעודי

מימון טיפול סיעודי

מימון טיפול סיעודיקשיש שמוגדר במצב סיעודי הוא מי שמתקשה בביצוע פעולות היומיום: אכילה, רחצה, תנועה, שליטה בצרכיו וכו'. מקור הקושי הוא בהזדקנות הגוף והנפש או כתוצאה ממחלה. כאשר הקשיש הופך סיעודי הוא זקוק לסיוע בביצוע פעולות אלה, כלומר- טיפול סיעודי. קיימים מספר סוגי טיפול סיעודי כאשר המכנה המשותף העיקרי שלהם הוא עלותם הגבוהה, אולם קיימות דרכים להקטין את התשלומים על ידי סיוע מגורמים שונים.

מהם הגורמים המסייעים?

חוק הסיעוד
חוק סיעוד מעניק סיוע במימון טיפול סיעודי למספר שעות בשבוע. החוק נועד לאפשר לקשישים עצמאיים להמשיך לחיות בביתם או בדיור מוגן תוך שמירה על איכות חייהם. לצורך קבלת סיוע במימון יש לעמוד בקרטריונים של: גיל פרישה, התגוררות עצמאית בבית או בדיור מוגן, מבחן הכנסה אשר בודק כי ההכנסות אינן עוברות תקרה מסוימת וכן מבחני תלות בסיוע לביצוע פעולות היומיום.

היקפה של גמלת הסיעוד תלויה במידת התלות של הקשיש. לקבלת הגמלה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי מסמכים מתאימים.

קוד גריאטרי – כאשר מידת התלות של הקשיש גבוהה מאוד והוא אינו יכול לקיים אורח חיים עצמאי, הפתרון עבורו הוא אשפוז בבית אבות סיעודי. בית האבות מספק הן שירותי סיעוד והן שירותים רפואיים לאורך כל שעות היממה.

ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז מהמדינה, כאשר משפחת הקשיש משלמת תשלום שגובהו מתחיל ב-700 ש"ח לחודש וגובה השתתפות המדינה מושפע מהתקציב המאושר למטרה זו.
"קוד גריאטרי" ניתן למי שעומד בקרטריונים של מצב סוציו אקונומי וכן על בסיס מקום פנוי בבית האבות. לקבלת קוד גריאטרי יש להגיש טפסי בקשה מאתר האינטרנט של משרד הבריאות בצירוף המסמכים המתאימים.

מטפל זר – כאשר מידת התלות של הקשיש גבוהה מאוד והוא זקוק לטיפול צמוד במשך רב שעות היום, אחד הפתרונות הינם העסקת  עובד סיעודי זר. לצורך כך יש לעבור מבחני תלות כדי להוכיח שהקשיש זקוק לסיוע צמוד. במידה והקשיש עובר את מבחן התלות הוא מקבל אישור העסקה מהמוסד לביטוח לאומי. עם אישור זה עליו לפנות למשרד התמ"ת על מנת לקבל היתר להעסקת עובד זר.

לאחר מכן באמצעות חברת סיעוד והשמה יש למצוא מטפל זר ולהזמינו לארץ דרך משרד הפנים. העלות של פתרון זה היא מהגבוהות שבטיפולים הסיעודיים, לרב לא ניתן לקבל סיוע מהביטוח הלאומי ונטל התשלומים הוא על המשפחה או על חברת הביטוח הסיעודי אם קיים. יש לקחת זאת בחשבון כאשר רוצים טיפול סיעודי בבית המטופל ולא לעבור למוסד מתאים.

ביטוח סיעודי – הביטוח הסיעודי הינו הסכם עם חברת הביטוח שבו חברת הביטוח מתחייבת לשאת בנטל התשלומים עבור הטיפול הסיעודי של המבוטח במידה כל עוד הוא נושא בתשלומים חודשיים על פי תנאים קבועים מראש. קיימים שלושה סוגי ביטוח סיעודי: פרטי, קבוצתי ודרך קופת חולים.

ביטוח סיעודי פרטי: החוזה נעשה מול סוכן הביטוח או החברה באופן אישי. גובה התשלום החודשי תלוי בגילו של המבוטח ומצבו הרפואי וכן בהתאם להיקף הכיסוי בו הוא מעוניין. תוקף הביטוח נמשך כל עוד מוסדר באופן קבוע תשלום חודשי.

ביטוח סיעודי קבוצתי: החוזה נעשה מול חברת הביטוח באמצעות קבוצת רכישה אשר מבוססת על מכנה משותף תעסוקתי לרב דוגמת ועד עובדים. היקף הפוליסה זהה לכל המבוטחים וגובה התשלום החודשי תלוי בגיל המבוטח ומצבו הרפואי. תוקף הביטוח נע בין שלוש לחמש שנים ויש לחדשו לאחר פרק זמן זה.

ביטוח סיעודי של קופת החולים: החוזה נעשה מול חברת ביטוח כאשר התשלום מועבר דרך קופת החולים. היקף הכיסוי של הפוליסה אחיד עבור המבוטחים, אולם לעיתים גיל ההצטרפות לביטוח משפיע על ההיקף.  גובה התשלום החודשי משתנה בהתאם לגיל ולמצב הרפואי.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר