Home » קצבת זקנה

קצבת זקנה

קצבת זקנהאדם עבד כל חייו, שילם מיסים, הקים משפחה וחי את מסלול חייו, לאחר עשרות שנות חיים ועבודה אותו אדם מגיע לגיל בו הוא יכול ורוצה לפרוש לגמלאות, קצבת זקנה היא מרכיב חשוב ביותר בחיי האזרחים הותיקים בישראל והיא מאפשרת לאותם אזרחים לקבל תשלומים שוטפים בכל חודש בהגיעם לגיל זקנה ופרישה מעבודה.

קצבת זקנה באופן הכללי והבסיסי ביותר היא קצבה המוענקת מטעם המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, אך ניתן להתייחס בתחום זה גם לקצבאות אחרות המגיעות לאזרחים ותיקים לאחר פרישה מעבודה באמצעות קרנות הפנסיה ותוכניות החיסכון האחרים.

זכאות לקצבת זקנה

מרבית אזרחי ישראל זכאים לקבלת קצבת זקנה מטעם המוסד לביטוח לאומי, אך בכל זאת ישנם כללי זכאות המשפיעים על האם אזרח יקבל את הקצבה או לא יקבל ובאילו שיעורים. תנאי הזכאות הכלליים לקבלת קצבת זקנה הם הגעה לגיל המוגדר בחוק כמזכה בקצבה (שונה לגברים ולנשים), ששולמו דמי ביטוח לאומי עבור אותו אזרח ושדמי הביטוח שולמו לאורך תקופה המוגדרת בחוק כמזכה בקבלת הקצבה.

כנסת ישראל פועלת נכון למחצית שנת 2013 לתיקוני חקיקה בנוגע לזכאות לקבלת קצבת זקנה, אך התנאים הכלליים הם:

 • גיל הפרישה לגברים (משנת לידה 1942) הוא 67 וגיל הזכאות לקצבה הוא 70.
 • גיל הפרישה לנשים שנולדו בין מאי 1942 ל-16 בדצמבר 1944 הוא 62 וגיל הזכאות לקצבה הוא 65.

גילאי פרישה וזכאות של נשים מעבר לתאריכים אלו יפורסמו לאחר השלמת החקיקה בנושא – במסגרת דיון פוליטי-חברתי על העלאת גיל הפרישה לנשים.

כמו כן, קבלת קצבת זקנה בגילאים המוקדמים יותר שלאחר הפרישה, מותנית ברמת ההכנסות מעבודה (לא פנסיה) של מבוטחי הביטוח הלאומי. כך שבשנים הראשונות קצבת הזקנה מוענקת רק לקשישים שרמת הכנסתם מעבודה נמוכה או אינה קיימת – שאלו רוב הקשישים בפועל.

תנאי הזכאות כוללים גם תקופת הכשרה שכוללת תשלום דמי ביטוח במשך לפחות 60 חודשים במסגרת זמן של 10 שנים לפני גיל הפרישה, או 144 חודשים של תשלום ביטוח לאומי או 60 חודשי תשלום כאשר מספר החודשים ששולמו אינו פוחת ממספר החודשים שלא שולמו.

קבלת קצבת זקנה – הגשת תביעה

על מנת לקבל את קצבת הזקנה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. מה שיש לעשות הוא למלא טופס תביעה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הרלבנטי לפי מקום מגורים, תקופה קצרה לפני ההגעה לגיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה. יחד עם טופס התביעה יש להגיש מסמכים שונים הרלבנטיים בעיקר לקשישים בעלי מאפיינים ייחודיים לגבי הקצבה – חברי ההתיישבות העובדת, שוהים בבית אבות או במוסד רפואי אחר וכדומה.

סכומי קצבת זקנה של הביטוח הלאומי

אין ספק כי הסכומים אותם מעניקה המדינה בתור קצבה בגיל הזקנה לאנשים שרובם שילמו במשך רוב חייהם דמי ביטוח אינה מספיקה לקיום בכבוד, ובפועל היא אינה מספיקה לקיום בסיסי, לכן רוב האנשים חייבים גם פנסיה והסתמכות על קצבאות אחרות של הביטוח הלאומי. שיעורי הקצבה הכלליים והבסיסיים הם:

 • 1,502 שקלים למבוטח יחיד, נכון לשנת 2013.
 • קצבת זקנה לזוג היא 2,257 שקלים – על פי קצבה ליחיד ותוספת לבת/בן זוג.
 • קצבה לבני 80 ומעלה – 1,587 שקלים ליחיד.
 • קצבה זוגית לבני 80 ומעלה – 2,342 שקלים.
 • תוספת לזכאים מיוחדים עבור בן זוג ו/או ילדים – התוספת היא בגיל אנשים בקרבה מיידית שתלויים במבוטח לצרכי קיום.

נכון לינואר 2013, מקצבת זקנה מנוכים דמי ביטוח בריאות בשיעור של 192 שקלים ליחיד ו-278 שקלים לזוג – או פחות מכך לזכאים לקבלת קצבת השלמת הכנסה (101 שקלים). השלמת ההכנסה לאלו שהכנסותיהם מקצבת זקנה, פנסיה, עבודה וכיוצא באלו נמוכה מעניקה עוד כמה אלפי שקלים בחודש לטובת קיום בסיסי.

קצבאות ומענקים כספיים נוספים המוענקים לקשישים ולבני משפחותיהם על ידי הביטוח הלאומי: קצבת שאירים, מענק פטירה ועוד.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר