Home » תחשיב כלכלי עבור ביטוח סיעודי

תחשיב כלכלי עבור ביטוח סיעודי

תחשיב כלכלי עבור ביטוח סיעודימדי תקופה מסוימת, מחיר הפרמיות לביטוח סיעודי עולה כתוצאה ישירה מעליית תוחלת החיים ומהגדרות הסיכון של מבטחי המשנה לגבי ביטוח סיעודי. בשנת 2012 אנו נמצאים בעיצומה של תקופת העלאת מחירים: מספר חברות ביטוח כבר העלו מחירים (מגדל, הראל, הפניקס) וחברות נוספות עומדות להעלות מחירים (כלל, אליהו).

התופעה של העלאת מחירים מתמשכת מביאה לכך שביטוח סיעודי נעשה לאחד ממוצרי הביטוח היקרים ביותר והשיקולים לרכישתו מבחינת כדאיות ומחיר מתערפלים. מטרת מאמר קצר זה לבחון את הכדאיות הכלכלית ברכישת ביטוח סיעודי. הנתונים הסטטיסטיים לגבי כניסה למצב סיעודי ידועים, וישנם שני פקטורים עיקריים המשפיעים על כך:

 • ישנו הבדל בין גברים לנשים: תוחלת החיים של נשים במצב סיעודי כמעט כפולה.
 • ישנו הבדל בין תשישות גוף לתשישות נפש: תוחלת החיים של קשישים תשושי נפש כמעט כפולה משל אלו הסובלים מתשישות גוף.

הנתון המעודכן לשנת 2012 הינו שכ-37% מהחיים היום בישראל ייכנסו בשלב זה או אחר למצב סיעוד ויחזיקו מעמד כארבע שנים בממוצע. ממוצע משמעו כי יהיו כאלו, במיוחד תשושי נפש שיחזיקו מעמד במצב סיעודי גם 12 ויותר שנים. גם הנתון לגבי עלויות הסיעוד ידועות, מדובר על כ-7000 שקל לטיפול סיעודי ביתי וכפול מכך לטיפול מוסדי. כרבע מכלל המוגדרים כחולים סיעודיים מטופלים בבתי אבות סיעודיים.

באם נבחן את המספרים הרי שמדובר בהוצאה כספית למקרה של טיפול מוסדי של כ-170,000 שקלים בשנה בהנחת ממוצע חיים של ארבע שנים (תוחלת הסיעוד הולכת ומתארכת עם השנים) אנו מגיעים להוצאה כספית חזויה של כ-700,000 שקלים. מישהו צריך לממן את ההוצאה הזאת, גם באם מבוטח אותו אדם בביטוח הסיעודי המוצע לחברי השב"ן בקופות החולים, נותר פער פיננסי משמעותי שיש לגשר עליו ובדרך כלל הממנים הם ילדי החולה הסיעודי.

נבחן עלויות רכישת ביטוח סיעודי לגילאי עשרים עד שישים, כאשר הפרמיות מחושבות לפי תעריף חברת 'כלל בריאות' נכון לאפריל 2012. פרמיות אלו הן לפני עליית מחירים צפויה, הפיצוי החודשי הוא 10,000 שקל לכל החיים עם תקופת המתנה של שישים יום.

גיל

גבר אשה
30 222 330
40 300 460
50 430 670
60 710 1070

ניתוח הנתונים

מניתוח ראשוני של הנתונים עולות כמה עובדות בולטות: נשים משלמות פרמיה יקרה הרבה יותר מגברים, זאת עקב העובדה כי לנשים תוחלת חיים ארוכה יותר וגם תוחלת סיעוד ארוכה יותר מאשר לגברים. עובדה שנייה היא כי ישנה עליה דרמטית בפרמיות הביטוח בגילאים בוגרים.

גבר בן 30 הרוכש נכון להיום 10,000 שקלים פיצוי חודשי למקרה סיעוד, ישלם פרמיה חודשית קבועה של 222 שקל וישנו גם האפקט של ערכי הסילוק. הפרמיה צמודה למדד, אך כך גם סכומי הפיצוי שנרכשו בפוליסה. בחשבון פשוט ישלם גבר זה עד גיל 70 – 106560 שקל ובמקרה של סיעוד מגיל זה מדובר על 10 תשלומים חודשיים.

אשה בת 40 תשלם 460 שקל פרמיה חודשית, כלומר עד גיל 70 היא תשלם 165,600 שקל- במקרה תביעה מדובר בשישה עשר תשלומים. גבר בן שישים ישלם עד גיל 75 – 127,800 שקל, כלומר לאיזון תשלום זה מדובר על שנה של פיצוי סיעודי.

נתונים אלו מדברים על כך שגידור סיכון בתחום הביטוח הסיעודי רצוי מאוד שיעשה בגיל צעיר יחסית, וכדאי מאוד לשמר פרמיה קבועה בביטוח סיעודי לכל החיים. לכן אני חסיד גדול של ביטוח סיעודי לילדים הניתן לרכישה מגיל 3 ברוב חברות הביטוח.

ביטוח סיעודי לא נקנה כהימור וכל רוכש ביטוח סיעודי היה מרוצה 'להפסיד' את הכסף. ביטוח סיעודי נקנה כגידור סיכון מחושב, בכדי להבטיח שבקרות מקרה סיעוד יהיה מקור חיצוני בדמותה של חברת ביטוח שתשלם את רוב ההוצאה החודשית למקרה סיעוד, כך שהנטל הכלכלי על משפחת החולה הסיעודי יקטן.

רק בריאות

טד בר

WWW.TED.CO.IL

[email protected]

0505202060

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר