Home » אפוטרופוס – מיהו?

אפוטרופוס – מיהו?

אפוטרופוסחוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית קובעים כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס לכל אדם (לרבות קשישים) שאינם יכולים עקב מצבם הבריאותי או הנפשי לדאוג לענייניהם ולנהל את כספם. החלטה זו נעשית  גם כשמדובר במקרים זמניים וגם כשמדובר במקרים קבועים.

במרבית המקרים ממנים אפוטרופוס לקשישים הזקוקים לטיפול סיעודי או כשהם תשושים נפשית והם אינם מסוגלים יותר לדאוג לעצמם, החוק אף קובע כי כל קשיש שהוגדר כתשוש נפש או סובל מאלצהיימר או דמנציה חייב באפוטרופוס חוקי.

כמו כן חשוב לציין כי אם הוטב מצבו הבריאותי של הקשיש ואין הוא זקוק יותר לאפוטרופוס עליו להגיש בקשה לבית המשפט ולבטל את האפוטרופסות.

כיצד ממנים אפוטרופוס?

אפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט אף קובע מהי תקופת המינוי. לאפוטרופוס יש חובה ואחריות לרכושו ולגופו של החסוי והוא עלול לשאת באחריות אישית במידה ונמצא על ידי בית המשפט כי הוא לא פעל בתום לב או באישור בית המשפט. אפוטרופוס יכול להיות בן משפחה, גוף ממונה או אפילו זר – עובד סיעודי לדוגמא.

לעיתים ישנן מחלוקות בתוך משפחות לגבי מינוי אפוטרופוס. במקרים כאלו בית המשפט נעזר בשירותי הרווחה ולפעמים הוא גם עלול למנות אדם שהמשפחה מתנגדת להיותו האפוטרופוס וזאת תוך שיקול טובת החסוי.

מי רשאי לפנות לבית משפט בבקשה להיות אפוטרופוס של חסוי ומהם סמכויותיו?

כל אדם רשאי לפנות לבית המשפט על מנת להיות אפוטרופוס של קשיש סיעודי שאינו יכול לדאוג לצרכיו, זה יכול להיות גוף מוסדי או קרוב משפחה אך האם כדאי להיות אפוטרופוס של קשיש? התשובה לכך היא מורכבת, חשוב להבין כי אפוטרופוס הוא אדם ששם לו לדגל את טובתו האישית של החסוי בכל המשתמע לזאת ומדובר במחויבות לכל דבר, כמו כן חשוב לציין כי אפוטרופוס מקבל שכר על עבודתו והוא נקבע על ידי בית המשפט. כך נקבע למשל בבית המשפט העליון כי יש לשקול בכובד ראש מינוי אפוטרופוס שמהווה יורש משום שאלה יכולים להוות ניגוד עניינים.

סמכויותיו של אפוטרופוס הן ביצוע פעולות שוטפות שקשורות בענייני כספים כגון תשלומים, קנסות וכדומה,  טיפול בנושא של זכויות הקשישים לשיקום, אפוטרופוס יכול גם לגשת לבית המשפט בבקשה למכור נכס של החסוי במידה ויש צורך בכך, הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להשכיר את דירתו של החסוי גם כן. אפוטרופוס מקבל מקבל לידיו מעיין ייפוי כוח רפואי, ותפקידו גם לסייע לקשיש בעינייניו הרפואיים.

בכל הנוגע לצוואה, אין בסמכותו של אפוטרופוס לערוך צוואה או לקבוע בכל דרך כיצד יחולק עזבונו של החסוי לאחר מותו.  להרחבה: מניעת השתלטות על ירושה

האם אפוטרופוס חייב בדיווח על פעולותיו?

אחת מחובותיו של האפוטרופוס היא לדווח לאפוטרופוס הכללי שהוסמך לפקח על ניהול הכספים והרכוש על ידי אפוטרופוסים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. עליו להגיש דוחות כספיים ודיווחים על הפעילות והרכוש המנוהל על ידו, כמו כן תוך שלושים ימים כל אפוטרופוס להגיש פרטה של כל נכסי החסוי.

בסוף כל שנה יש להגיש דוח שנתי לאפוטרופוס הכללי ושם חייב להיות דין וחשבון על כל הפעולות כולל תשלומים ותקבולים שנעשו בנכסים של החסוי, כמו כן יש לצרף רשימה של מידע על ניהול רכוש החסוי.

מה חשוב לדעת על תפקידיו של אפוטרופוס?

יש להבין כי תפקידו של אפוטרופוס מתמקדים בדאגה לשלומו של החסוי, אין מדובר למעשה בהשתלטות חוקית או קבלת הנכסים של החסוי. כמו כן אפוטרופוס לאחר מות החסוי לא מקבל שום תמורה כספית או כל תמורה אחרת על עבודתו פרט לאותו תשלום ששולם לו מידי חודש על עבודתו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר